ค่าไฟของโลงเย็น

14 ธันวาคม 2020 8:07 น. ไม่มีหมวดหมู่

ค่าไฟของโลงเย็น (วันละไม่ถึง27บาท กรณีเปิด24ชม.คอมทำงานไม่หยุด แต่ในความจริงคอม จะทำงานเพียงแค่ 50% ประมาณค่าไฟจะอยู่ที่ 13.5 บาท/วัน)


            ก่อนที่เราจะทราบ ค่าไฟฟ้าของโลงเย็น เราควรจะทราบว่า โลงเย็นกินไฟเท่าไหร่เสียก่อน โดยสังเกตที่เขียนว่า โลงเย็นใช้กำลังไฟฟ้า กี่วัตต์  หน่วยเป็นวัตต์ (Watt) ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีจำนวนวัตต์มาก ก็กินไฟมากตามไปด้วย ดังนั้นท่านสามารถคำนวณดูจาก อุปกรณ์ทั้งหมดของโลงเย็นใช้ อะไรบ้างกี่ชนิดแต่ละชนิดกินไฟกี่วัตต์ และเปิดใช้งานประมาณเดือนละกี่ชั่วโมง หลังจากนั้นท่านก็นำมาคิดคำนวณ ท่านจะทราบว่าในแแต่ละเดือนท่านใช้ค่าไฟของโลงเย็น ไปประมาณกี่หน่วยเพื่อเป็นแนวทางในการประหยัดค่าไฟฟ้าได้ หรือใช้ออกแบบ คำนวณโลงเย็นได้ในอนาคต

สูตรที่ใช้ในการคิดค่าไฟ

กำลังไฟฟ้า (วัตต์)   ÷1000 x จำนวนชั่วโมงที่ใช้งานใน 1 วัน = จำนวนหน่วย

สำหรับโลงเย็น 1 ใบ ใช้อุปกรณ์ ตามรายการดังต่อไปนี้


ตัวอย่าง วัดได้จัดงานศพ  โดยเปิดการใช้งานโลงเย็น 7 วันตลอด 24 ชม.

1. หลอดประหยัดไฟฟ้าขนาด 11 วัตต์ จำนวน 1 ดวง เปิดใช้24ชม. 7วัน

     11วัตต์ ÷1000 x 24ชม.x 7วัน   =   1.85   หน่วย

2. พัดลมดูดความร้อน ขนาด 12 วัตต์ จำนวน 1 ตัว   เปิดใช้24ชม. 7วัน

        12วัตต์ ÷1000 x 24ชม.x 7วัน   =  2.016  หน่วย

3. พัดลมเป่าความเย็น ขนาด 12 วัตต์ จำนวน 1 ตัว   เปิดใช้24ชม. 7วัน

        12วัตต์ ÷1000 x 24ชม.x 7วัน   =   2.016   หน่วย

4. คอมเพรสเซอร์ขนาด 330 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เปิด 24 ชั่วโมง7วัน

         330วัตต์ ÷1000 x 24ชม.x 7วัน   =   55.44   หน่วย

รวม 1 + 2 + 3 + 4 = 61.32 หน่วย

สมมติ ว่า  วัดมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่ 3 บาทต่อหน่วย

โลงเย็นจะใช้ค่าไฟไปเท่ากับ 3 บาท X 61.32 หน่วย = 183.96 บาทต่อ 7 วัน

หรือเฉลี่ย ค่าไฟของโลงเย็น ต่อวัน 26.28 บาทต่อวัน

 เพิ่มเติม การแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า  มาให้ดูด้วยครับ

อัตราค่าไฟฟ้า ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำหรับการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวัด สำนักสงฆ์ และสถานประกอบศาสนกิจ ของทุกศาสนา โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว

1.1 อัตราปกติ

 ค่าพลังงานไฟฟ้า
(บาท/หน่วย)
ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
1.1.1 ใช้พลังงานไฟฟ้า ไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน8.19
5 หน่วยแรก(หน่วยที่ 0 – 5)0 
10 หน่วยต่อไป(หน่วยที่ 6 – 15)1.3576 
10 หน่วยต่อไป(หน่วยที่ 16 – 25)1.5445 
10 หน่วยต่อไป(หน่วยที่ 26 – 35)1.7968 
65 หน่วยต่อไป(หน่วยที่ 36 – 100)2.1800 
50 หน่วยต่อไป(หน่วยที่ 101 – 150)2.2734 
250 หน่วยต่อไป(หน่วยที่ 151 – 400)2.7781 
เกิน 400 หน่วยขึ้นไป(หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป)2.9780 
1.1.2 ใช้พลังงานไฟฟ้า เกิน 150 หน่วยต่อเดือน40.90
150 หน่วยแรก(หน่วยที่ 0 – 150)1.8047 
250 หน่วยต่อไป(หน่วยที่ 151 – 400)2.7781 
เกิน 400 หน่วยขึ้นไป(หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป)2.9780 

1.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)

 ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย)ค่าบริการ
(บาท/เดือน)
PeakOff Peak
1.1.2 แรงดัน 22-33 กิโลโวลท์3.62461.1914228.17
1.2.2 แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์4.30931.224657.95
Peak : วันจันทร์ -ศุกร์ 09.00 น. – 22.00 น.
Off Peak : วันจันทร์ -ศุกร์ 22.00 น. – 09.00 น. และวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) ทั้งวัน

หมายเหตุ

  1.   ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดเกิน 5 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย ให้ใช้อัตราประเภทที่ 1.1.2
  2. ประเภทที่ 1.2 กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าทางด้านแรงต่ำของหม้อแปลง ซึ่งเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้คำนวณหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมิได้วัดรวมไว้ด้วย
  3. ประเภทที่ 1.2 เป็นอัตราเลือก เมื่อใช้แล้วจะกลับไปใช้อัตราประเภทที่ 1.1 ไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าเครื่องวัด TOU และหรือค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

 ขอบคุณข้อมูลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     

                             ค่าไฟของโลงเย็น ต่อวัน                          26.28 บาทต่อวัน

เห็นไหมครับค่าไฟไม่ได้แแพงเป็นหลายๆร้อย ต่อวันเหมือนอย่างบางคนเข้าใจผิดเลย

คราวนี้  ก็ไม่ต้องกลัว ค่าไฟ  แพงๆมาทำให้กังวลใจแล้วนะครับ