ขั้นตอนการ จัดงานศพ

14 ธันวาคม 2020 8:06 น. ไม่มีหมวดหมู่

ขั้นตอนการ จัด และ เตรียม การจัดงานศพ จัดพิธีงานศพจะมีทั้งหมด 6 ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกันโดยมีดังนี้ ; 

  1. แจ้งบันทึกการเสียชีวิต

ถ้าผู้เสียชีวิต เสียชีวิตที่โรงพยาบาล จะไม่ยุ่งยากมากเพราะ แพทย์โรงพยาบาลจะติดต่อทุกอย่างให้ โดยแพทย์จะโดยแพทย์จะออกใบรับรองการเสียชีวิตให้ เพื่อใช้ในการขอใบมรณะบัตร ถ้าผู้เสียชีวิต เสียชีวิตที่บ้าน เจ้าของบ้าน หรือ ตัวแทนจะต้องแจ้งไปยังสถานีตำรวจ หรือ โรงพยาลท้องถิ่นเพื่อรับ ใบมรณะบัตร

  1. นำผู้ล่วงลับไปที่วัด และ อาบน้ำแต่งตัว

ก่อนเคลื่อนย้านศพ เราจะต้องแจ้งวัดเพื่อทำจองสำหรับการ อาบน้ำศพ – รดน้ำศพ และ สวดอภิธรรม โดยเราจะใช้เวลา 3 วัน 5 วัน หรือ 7 วัน แล้วแต่สะดวกของเจ้าภาพ เมื่อเราจองวัดเรียบร้อย เราจะเคลื่อนย้ายศพไปที่วัดกัน

ก่อนทำพิธีรดน้ำศพ เราจะอาบน้ำศพโดยใช้สบู่ แชมพู อาบน้ำศพให้สะอาด ทาด้วยขมิ้น และ น้ำหอม อุดรูทวารทั้ง 7 ด้วยสำลีเพื่อป้องกันน้ำเหลือง

เราสามารถแต่งหน้าด้วยของที่ผู้ล่วงลับชอบ แต่งตัวชุดสีขาว ให้ดูสะอาด นำเครื่องประดับของที่ผู้ล่วงลับชอบติดตัวเขาไปด้วย อาบน้ำ และ แต่งตัว ศพเรานิยมทำกันภายในครอบครัว ทำเพื่อให้ผู้ล่วงลับสะอาด และพร้อมสำหรับเดินทางอันไกลโพ้น

  1. ทำพิธีรดน้ำศพ

ส่วนมากเรานิยมตั้งเตียงไว้ด้านซ้ายของ โต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัย โดยโต๊ะบูชาจะอยู่ด้านบนของศรีษะผู้ล่วงลับ จัดวางผู้ล่วงลับนอนเหยียดยาว และ นำแขนขวาของผู้ล่วงลับยื่นออกมาโดย เราจะนำผ้าขาวปิดลำตัวผู้ล่วงลับไว้ให้เหลือแต่หน้า และ มือขวาเท่านั้น

แต่ถ้าผู้ล่วงลับเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ร่างเสียหายมากเราสามารถโยงสายสิญจน์จากผู้ล่วงลับมาที่พานรดน้ำศพเพื่อทำการรดน้ำศพได้ น้ำที่รดน้ำศพ สามารถใส่ดอกไม้ เครื่องหอมต่างๆได้

  1. สวดอภิธรรมศพ

พิธีสวดอภิธรรม เป็นพิธีที่สำคัญมาก โดยจุดมุ่งหมายของพิธีคือการที่ทำให้ เจ้าภาพ ครอบครัว เครือญาติ และแขกผู้มีเกียรติ ทุกท่านระลึก และ เคารพ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่เสียชีวิต

ถือเป็นการเคารพนับถือ การจากไปของผู้ล่วงลับด้วยครับ เราจะเชิญแขก ญาติผู้ใหญ่ และคนรู้จักมาสวดอภิธรรม เพื่อกล่าวลาผู้ล่วงลับ ในงานนี้จะสั่งผ้าบังสุกุล เคร่องไทยธรรมจากที่วัดได้

  1. ทำพิธีฌาปนกิจ

เราจะเดินขบวนแห่ศพ เริ่มจากบันไดหน้าเมรุ เดินขึ้นเมรุและ วนซ้าย (เมรุอยู่ทางซ้ายมือของผู้เดินขบวน) เราจะเดินทั้งหมด 3 รอบ เพื่อไว้อาลัย ระลึกถึงผู้ล่วงลับ และ ตะหนักถึงชีวิตที่มี เกิด แก่ เจ็บ และเสียชีวิต หลังจากเวียนเสร็จ ศพจะเคลื่อนไปไว้บนเมรุ เพื่อทำการเผา

  1. ลอยอังคาร

หลังจากจบพิธีฌาปนกิจศพ เราจะเก็บอัฐิจากร่างกายผู้ล่วงลับ 6 แห่ง; ศรีษะ แขนทั้งสองข้าง ขาทั้งสองข้าง ซี่โครงหน้าอก ส่วนอัฐิส่วนอื่นและขี้เถ้าจะเก็บไว้สำหรับพิธีลอยอังคารต่อไป